Fotoruža je viackolová fotografická súťaž bez účastníckeho poplatku, ktorú organizuje občianske združenie Inštitút RK s mediálnou podporou RK Magazín-u. Fotosúťaž je určená pre každého nadšenca fotografie (amatér či profesionál) bez vekového obmedzenia.

Výsledky fotosúťaže

Tri najlepšie fotografie, ktoré postupujú do finále fotosúťaže:

PRVÉ KOLO (Téma: Ružomberok a jeho premeny)

S časom, autor Stanislav Pivko (víťaz prvého kola)
Stará a nová, autor František Vanek
Keď príroda musí ustúpiť, autor Martin Zelinka

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE

Každé dva mesiace bude na stránke institutrk.sk a v mesačníku RK Magazín vyhlásená „Téma kola“ s dátumom uzávierky. Do každého kola môže autor zaslať maximálne tri fotografie, ktorých je autorom, zodpovedajú téme a spĺňajú požadované parametre. Dátum vyhlásenia témy kola zodpovedá dátumu ,v ktorom vychádza nové číslo RK Magazínu:

  1. kolo: 28.4.2022 (uzávierka 19.6.2022), Téma: Ružomberok a jeho premeny
  2. kolo: 30.6.2022 (uzávierka 14.8.2022), Téma: Leto v Ružomberku
  3. kolo: 25.8.2022 (uzávierka 2.10.2022), Téma:

Odborná porota po každom kole vyhodnotí súťažné fotografie, tri najlepšie postupujú do finále súťaže, pričom najlepšia z nich získava cenu kola – USB 64GB.  Z fotografií, ktoré postúpili do finále, porota vyberie víťaznú fotografiu, ktorej autor získa hlavnú cenu.

Výsledky budú zverejnené na stránke institutrk.sk a v mesačníku RK Magazín.

Finále súťaže sa uskutoční na záver roka 2022 a víťaznú fotografiu súťaže vyberie odborná porota z fotografií, ktoré postúpili do finále. Autor víťaznej fotografie súťaže získava hlavnú cenu, ktorou je fotoaparát Olympus OM-D E-M10 Mark IV + objektív 14–42 mm.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vyradenie fotografií, ktoré sa budú výrazne odlišovať od zadaných tém.
Organizátor vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonať zmenu obsahu alebo dodatky k obsahu, ktorý on sám poskytne, aj keď tieto budú mať vplyv na podmienky účasti na súťaži.
Zaslaním fotografií dáva súťažiaci povolenie na použitie súťažných fotografií na marketingové účely pre Inštitút RK a RK Magazín.

Porota

Odbornú porotu tvoria traja členovia:

Jaroslav Moravčík, AFIAP (predseda poroty) – člen Fotoklubu RK 1924 a Slovenskej federácie fotografov
Marianna Stančoková – režisérka a dramaturgička Divadelného štúdia RosArt, Ružomberok
Tomáš Mlynárik – člen Fotoklubu RK 1924

Odborná porota po každom kole vyhodnotí súťažné fotografie, tri najlepšie postupujú do finále súťaže. Z fotografií, ktoré postúpili do finále, porota vyberie víťaznú fotografiu, ktorej autor získa hlavnú cenu.

Zasielanie a parametre fotografií

Do každého kola môže autor zaslať maximálne 3 svoje súťažné fotografie. Minimálne rozlíšenie fotografie je 1 920 x 1 080 pixelov, minimálna veľkosť súboru 1,5 MB – maximálna veľkosť súboru je 5 MB. Povolený je výlučne formát súborov typu JPEG. Fotografia môže byť zhotovená aj mobilným telefónom, pokiaľ spĺňa požadované parametre. Názov fotografie musí obsahovať meno autoranázov fotografie.
(napr.: František Dúha_Ružomberské rána.jpg)

Fotografie je potrebné zaslať na mailovú adresu institutrk@institutrk.sk
Pri zasielaní súťažných fotografií je potrebné uviesť aj údaje o autorovi fotografie v rozsahu meno a priezvisko, tel. číslo a email.

GDPR

Údaje od zasielateľa súťažných fotografií slúžia na identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie s nim. Ich zaslaním účastník v súlade s platnou legislatívou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu fotosúťaže Fotoruža organizátorovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutím telefónneho čísla a e-mailu) a jeho ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a propagačných materiáloch a na webovej stránke institutrk.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

Ceny a ich odovzdanie

Odovzdanie ceny kola prebehne v kancelárii RK Magazínu (Ulica Zarevúca 5677, Ružomberok) v termíne dohodnutom s autorom fotografie (mailom, prípadne telefonicky). Termín uskutočnenia finále fotosúťaže a odovzdania hlavnej ceny bude vyhlásený na stránke institutrk.sk a v mesačníku RK Magazín.

Kompletné pravidlá fotosúťaže

Fotoruža 2021

Výsledky fotosúťaže Fotoruža 2021 tu: fotosutaz-2021