Inštitút RK – občianske združenie

adresa: Maroša Madačova 5341/1A, 034 01 Ružomberok
IČO: 52495345
email: institutrk@institutrk.sk