CKČ Černová zorganizoval v roku 2020 Černovský mládežnícky ples, ktorý sme podporili cenou do tomboly.