POMÔŽTE NÁM POMÔCŤ (2020 – 2021)

Inštitút RK sa v rámci projektu Pomôžte nám pomôcť rozhodol rozdeliť finančné prostriedky formou materiálnej pomoci medzi ľudí, ktorých súčasná doba poznačená pandémiou zasiahla najviac a ktorí si bez pomoci sami neporadia.

Na to aby naša podpora smerovala naozaj tam, kde je nutná, však potrebujeme Vašu pomoc. Pokiaľ viete o niekom v našom meste a okolí, kto by skutočne potreboval našu pomoc, dajte nám prosím vedieť. Za každý tip Vám vopred ďakujeme.

VIANOČNÉ TRHY A ZBIERKA (2018 – 2019)

Inštitút RK a Ružomberský magazín zorganizovali v roku 2019 na Vianočných trhoch v Ružomberku zbierku – výťažok z príspevkov za nástenný kalendár na rok 2020 pomohol trom konkrétnym rodinám, ktoré to najviac potrebovali.

FULLOVE DNI (2019 – 2021)

Inštitút RK je iniciátorom a spoluorganizátorom viacdňového mestského festivalu – Fullove dni, ktorého poslaním je pripomínať Fullov príbeh, zviditeľňovať to najlepšie z domácej scény, meniť tvár mesta a skvalitňovať život v ňom tak, aby sa Ružomberok zapísal na kultúrno-spoločenskú mapu Slovenska i Európy. Viac informácii o akcii na www.fullovedni.

FOTORUŽA (2021 – 2022)

Fotoruža je viackolová fotografická súťaž ktorú organizuje občianske združenie Inštitút RK s mediálnou podporou RK Magazín-u. Fotosúťaž je určená pre každého nadšenca fotografie (amatér či profesionál) bez vekového obmedzenia.

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ (2018 – 2021)

Ružomberčania fotografujú je fotografická súťaž pre všetkých neorganizovaných amatérskych fotografov, ktorých spája s Ružomberkom pôvod, pobyt, práca a štúdium. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste. Zároveň podporuje pocit spolupatričnosti ku mestu.

ŠACHOVÝ KLUB RUŽOMBEROK (2018 – 2021)

Šachový klub Ružomberok je miestna organizáciu, ktorú sa snažíme podporovať pravidelne. Či už je to pri organizáciu celoslovenského CHESSFEST-u v rokoch 2018 a 2019, pri okresnom kole šachu základných a stredných škôl v rokoch 2018 – 2020, alebo aj na turnaji Closed v roku 2021.

DIVADELNÉ ŠTÚDIO ROSART (2020 – 2021)

Divadelné štúdio RosArt je prvou ružomberskou divadelnou scénou určenou na prezentáciu miestnej, slovenskej a zahraničnej ne/profesionálnej umeleckej produkcie. Vďaka podpore od p. Róberta Kolára sme RosArt / divadelné štúdio vybavili potrebným materiálno-technickým zabezpečením zakúpením špeciálnej javiskovej podlahovej krytiny – baletizol, zadnej opony a prietokového ohrievača. V roku 2021 sme divadelnému štúdiu okrem 8 svetiel odovzdali aj svetelný pult, aby ich mohli pri osvetľovaní ovládať.

DISKUSNÉ FÓRUM LEP (2021)

Inštitút RK podporuje aj diskusné fórum LEP, ktoré je založené na využití dišputy, videa, filmu, fotografie a investigatívneho žurnalizmu. Zámerom diskusného fóra je aj spestrenie komunikácie miestnych ľudí v meste Ružomberok. Dišputy sa uskutočňujú v Galérii Ľudovíta Fullu a sú moderované výtvarníčkou Zuzanou Hruškovou. Prvý online stream s hosťom Pavlom Ruskom sa uskutočnil aj vďaka podpore Roba Kolára – predsedu Inštitútu RK.

MESTSKÝ ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT (2018 – 2020)

Inštitút RK a Mestský študentský parlament Ružomberok spolupracujú od roku 2018. Hlavná cena do tomboly od Inštitútu RK na Mestkom študentskom plese je náš každoročný príspevok pre Mestský študentský parlament, ktorý toto podujatie organizuje.

ČERNOVSKÝ MLÁDEŽNÍCKY PLES (2020)

CKČ Černová zorganizoval v roku 2020 Černovský mládežnícky ples, ktorý sme podporili cenou do tomboly.

RK MAGAZÍN (2017 – 2021)

V prvej polovici roka 2020 s z mesačníka Ružomberský magazín stal RK Magazín. Redizajn sa dotkol nie len mena magazínu ale aj jeho vzhľadu a obsahu. Zatraktívnil sa celkový dizajn preriodika, rozšíril sa počet strán, pribudli nové rubriky. RK Magazín sa tak stal moderným lokálnym mienkotvorným médiom pre obyvateľov mesta.

DIEVČATÁ MIRIAM A MONIKA (2020 – 2021)

Sestrám Miriame a Monike, ktoré sú u starých rodičov v pestúnskej starostlivosti, spestril Inštitút RK už druhé letné prázdniny po sebe pobytom v detských táboroch. Dievčatá si pobyt užili, oddýchli sa aj starí rodičia.

LIEČEBNO-VÝCHOVNÉ SANATÓRIUM ĽUBOCHŇA (2016 – 2022)

Inštitút RK a Liečebno-výchovné sanatórium Ľubochňa spolupracujú od roku 2016. Za ten čas zorganizoval Inštitút RK pre deti zo sanatória výlety do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoo Kontakt a kina v Liptovskom Mikuláši.

MATERSKÉ ŠKOLY (2020 – 2021)

Myslíme aj na našich najmenších. Dodávkou štrku na podkladovú vrstvu sme prispeli k vybudovaniu dažďovej záhrady v Materskej školy na Bystrickej. V materskej škole v Políku sme pomohli dodávkou piesku a geotextílie do pieskoviska. Ruku k dielu sme pridali aj pri rekonštrukcii pieskoviska SVBD pod Brezou v Ružomberku – dodali sme geotextíliu pod piesok a zabezpečili výmenu starého piesku za nový.

BEH NA MALINNÉ (2014 – 2021)

Beh na Malinné je športová akcia pre všetkých nadšencov behu bez rozdielu veku, ktorú podporujeme už od roku 2014. Za ten čas si vybudovalo veľmi dobré meno v bežeckej komunite. Štart každého ročníka je v Hrabovskej doline a jej cieľ je vrchu Malinné.

VEČERNÝ BEH (2020)

V roku 2020 sa uskutočnil v Ružomberku už tretí ročník podujatia Večerný beh, ktorý je súčasťou projektu “Ružomberok v pohybe” a “Ružomberskej bežeckej ligy 2020”. Inštitút RK sa v jeho treťom ročníku stal hrdým partnerom tohto športového podujatia.

FUTBALISTKY MFK RUŽOMBEROK (2020)

Futbalistkám MFK Ružomberok pomohol Inštitút RK finančným príspevkom, ktorý bol použitý na nákup športového oblečenia pre kolektív žien a junioriek.

LEZECKÁ STENA (2020)

Horolezecký klub HK IAMES už od roku 1951 združuje horolezcov a nadšencov horských športov v regióne Ružomberka a dolného Liptova. Klub tiež prevádzkuje umelú lezeckú stenu v Ružomberku. V roku 2020 sa uskutočnila prestavba tejto lezeckej steny, na ktorej rekonštrukciu stavebným materiálom prispel aj Inštitút RK.