Šachový klub Ružomberok je miestna organizáciu, ktorú sa snažíme podporovať pravidelne. Či už je to pri organizáciu celoslovenského CHESSFEST-u v rokoch 2018 a 2019 alebo aj pri okresnom kole šachu základných a stredných škôl v rokoch 2018 – 2020. V roku 2021 sme šachistov na turnaji Closed zaobliekli do tímových tričiek Inštitútu RK