Horolezecký klub HK IAMES už od roku 1951 združuje horolezcov a nadšencov horských športov v regióne Ružomberka a dolného Liptova. Snahou klubu je vytvárať podmienky pre rozvoj horolezectva, alpinizmu, skalolezectva, športového lezenia, boulderingu, lezenia na umelej stene, skialpinizmu, vysokohorskej turistiky a ďalších aktivít súvisiacich s horami. Klub tiež prevádzkuje umelú lezeckú stenu v Ružomberku. Stena slúži pre tréning a rozvoj lezeckých zručností a schopností počas zimnej sezóny nielen pre členov horolezeckého klubu, ale i pre verejnosť. V zimných mesiacoch sa na lezeckej stene konajú lezecké krúžky a kurzy pre deti a dospelých. V marci sa na lezeckej stene už tradične konajú preteky Slovenského pohára v športovom lezení – Ulenfeldov pohár. V roku 2020 sa uskutočnila prestavba tejto lezeckej steny, na ktorej rekonštrukciu stavebným materiálom prispel aj Inštitút RK.