Inštitút RK a Liečebno-výchovné sanatórium Ľubochňa spolupracujú od roku 2016. Za ten čas zorganizoval Inštitút RK pre deti zo sanatória výlety do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Zoo Kontakt v Liptovskom Mikuláši.