Inštitút RK v rámci projektu “Pomôžte nám pomôcť” pomohol trom rodinám a kúpou kníh podporil projekt Daruj Knihu. Suma nakoniec výrazne prevýšila naplánovaných 1000 eur. Aj s vašou pomocou sa nám aspoň čiastočne podarilo uľahčiť tieto zvláštne časy ľudom, ktorí to naozaj potrebujú.