Divadelné štúdio RosArt (Podhora 18 / Ružomberok / oz-rosart.sk) je prvou ružomberskou divadelnou scénou určenou na prezentáciu miestnej, slovenskej a zahraničnej ne/profesionálnej umeleckej produkcie. Zároveň je stálou scénou divadla RosArt (predtým Ružomberské divadlo RosaThea), ktoré vzniklo v roku 2011 a od svojich počiatkov sa dramaturgicky orientuje na inscenovanie diel súčasných slovenských a zahraničných dramatikov. Cieľom divadla je reflektovať témy, ktorými žijú jeho členovia, prinášať čo najautentickejší umelecký zážitok a odkrývať nové náhľady na problémy doby. Za svoje inscenácie získalo divadelné štúdio niekoľko ocenení na domácich a zahraničných festivaloch. Vďaka podpore od p. Róberta Kolára sme RosArt / divadelné štúdio vybavili v roku 2020 potrebným materiálno-technickým zabezpečením zakúpením špeciálnej javiskovej podlahovej krytiny – baletizol, zadnej opony a prietokového ohrievača. V roku 2021 sme divadelnému štúdiu okrem 8 svetiel odovzdali aj svetelný pult, aby ich mohli pri osvetľovaní ovládať.