Myslíme aj na našich najmenších. Dodávkou štrku na podkladovú vrstvu sme prispeli k vybudovaniu dažďovej záhrady v Materskej školy na Bystrickej. V materskej škole v Políku sme pomohli dodávkou piesku a geotextílie do pieskoviska.