Myslíme aj na našich najmenších. Dodávkou štrku na podkladovú vrstvu sme prispeli k vybudovaniu dažďovej záhrady v Materskej školy na Bystrickej. V materskej škole v Políku sme pomohli dodávkou piesku a geotextílie do pieskoviska. Ruku k dielu sme pridali aj pri rekonštrukcii pieskoviska SVBD pod Brezou v Ružomberku – dodali sme geotextíliu pod piesok, technicky a personálne zabezpečili výmenu starého piesku za nový.