Ružomberčania fotografujú je fotografická súťaž pre všetkých neorganizovaných amatérskych fotografov, ktorých spája s Ružomberkom pôvod, pobyt, práca a štúdium. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste. Zároveň podporuje pocit spolupatričnosti ku mestu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa už tradične uskutočňuje v ružomberskej synagóge za doprovodu RK Jazz Band.