Fotoruža je viackolová fotografická súťaž bez účastníckeho poplatku, ktorú organizuje občianske združenie Inštitút RK s mediálnou podporou RK Magazín-u. Fotosúťaž je určená pre každého nadšenca fotografie (amatér či profesionál) bez vekového obmedzenia.

Výsledky fotosúťaže

Tri najlepšie fotografie, ktoré postupujú do finále fotosúťaže:

PRVÉ KOLO (Téma: Jar v Ružomberku)

Jar v Ružomberku 3, autor Filip Kučák (víťaz prvého kola)
Jar je tu hlucháň vyšiel do ulíc mesta, autor Pavel Ondrek
V rytme západu slnka, autor Dušan Strelka

DRUHÉ KOLO (Téma: Ružomberské naj)

Kostol sv. Ondreja v odraze, autor Martin Zelinka (víťaz druhého kola)
Chlieb náš každodenný, autor Eva Šlachtová
Korýtko, autor Martin Zelinka

TRETIE KOLO (Téma: Architektúra v Ružomberku)

Martinček, autor Stanislav Pivko (víťaz tretieho kola)
Brána pre dušu, autor Pavel Ondrek
Spin Clinic_BW, autor Pavol Štefunda

Celkovým víťazom fotosúťaže FOTORUŽA sa stala fotografia s názvom Martinček od autora Stanislava Pivka. GRATULUJEME.


Galéria fotografií postupujúcich do finále fotosúťaže

Porota

Odbornú porotu tvoria traja členovia:

Jaroslav Moravčík, AFIAP (predseda poroty) – člen Fotoklubu RK 1924 a Slovenskej federácie fotografov
Marianna Stančoková – režisérka a dramaturgička Divadelného štúdia RosArt, Ružomberok
Tomáš Mlynárik – člen Fotoklubu RK 1924

GDPR

Údaje od zasielateľa súťažných fotografií slúžia na identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie s nim. Ich zaslaním účastník v súlade s platnou legislatívou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu fotosúťaže Fotoruža organizátorovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutím telefónneho čísla a e-mailu) a jeho ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a propagačných materiáloch a na webovej stránke institutrk.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.